Cum ne încărcăm bateriile spirituale și sufletești

În lumea noastră neliniştită, ne lăsăm prea des pradă fricii cauzate de întâmplările exterioare. Pentru a ne feri de aceasta, să ne reîncărcăm mereu bateriile interioare cu ajutorul forţei infinite.
Un comerciant, cu care purtasem o discuţie mai lungă, îmi spuse în încheiere: „Cum să-ţi menţii o fire liniştită în această lume confuză? Ştiu că se spune «cu calmul faci multe», dar eu sunt confuz şi îngrijorat, iar ştirile şi propaganda din ziare, radio şi din TV mă înnebunesc”.
I-am sugerat că, dacă dorea, aş încerca să-i aduc lumină în problema sa, să-l aprovizionez cu un medicament spiritual contra grijilor şi să-1 ajut în atingerea acelei firi liniştite, cu care „poţi face multe”. În primul rând, i-am explicat că dacă întreaga zi gândurile sale se învârt în jurul războiului și tâlhăriei, al bolii, accidentelor şi nenorocirii, el se afundă în mod automat într-o stare de deprimare, griji şi teamă. Dacă, în schimb, îşi îndreaptă atenţia, măcar din timp în timp, asupra legilor şi principiilor universale ce guvernează Cosmosul şi fiecare viaţă în parte, atunci va fi ridicat în mod automat în sferele înalte ale siguranţei şi seninătăţii.

Ca urmare, de trei ori pe zi omul îşi umplea spiritul şi sufletul cu următoarele adevăruri: Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria (Psalm 18,1).
„Ştiu că înţelepciunea cea mai înaltă mişcă planetele pe orbitele lor şi acţionează întregul Univers. Ştiu că există o lege divină şi o ordine divină care funcţionează în deplină siguranţă şi dirijează întreaga noastră lume, noaptea lasă stelele să se ridice pe cer şi mişcă galaxiile în Univers; Dumnezeu stăpâneşte întregul Univers.
Mă cufund spiritual în liniştea ce domneşte acum în întreaga mea fiinţă şi contemplu aceste eterne adevăruri divine.”
Comerciantul a întors spatele grijilor cotidiene şi temerilor sale şi îşi îndreptă atenţia către principiile şi adevărurile vieţii şi se concentră asupra lor. Uită de micile sale probleme şi, în locul acestora, începu să cugete asupra celor mari, asupra binelui şi a miraculosului. Când încetă să mai ia în considerare neliniştile sale şi necazurile lumii, ba chiar se şi ferea să vorbească despre ele, grijile şi temerile sale s-au diminuat şi, într-o lume exterioară neliniştită, el instaură o lume a liniştii interioare. El hotărî să lase pacea Domnului să stăpânească în inima sa. Ca urmare a noii sale dispoziţii, afacerile sale mergeau mai bine, întrucât reuşea să ia hotărâri mai înţelepte.

Idei forță
1. Retrage-te spiritual în liniştea interioară şi examinează legile şi principiile imuabile ce stau la baza tuturor lucrurilor. Orientează-ţi spiritul spre Dumnezeu, așa vei ajunge la o fire senină și vei atinge scopul dorințelor tale.
2. Iritarea, supărarea şi duşmănia contra altora se dizolvă în neant dacă practici arta unei rugăciuni eficiente, care constă în aceea de a reconsidera adevărurile divine din cel mai înalt punct de vedere.
3. Binele cosmic este dătător şi dar totodată. Iar receptorul eşti tu. Deschide-te din punct de vedere spiritual şi sufletesc, pentru a recepţiona fluidul de pace al Domnului şi lasă-1 să curgă prin trupul tău. Dumnezeu este pacea şi această pace te aşteaptă pe tine. De ce să mai aştepţi? Procură-ţi-o chiar acum, în această clipă.
4. Nu eşti o victimă a împrejurărilor sau condiţionărilor externe, a creditorului sau a societăţii în care trăieşti. Gândeşte constructiv şi, pe baza puterii creatoare a spiritului tău, vei obţine rezultate pe măsura gândirii tale.

(Fragmente din cartea „Practica gândirii pozitive”, autor Joseph Murphy)